#road2fei

Z Y X Genesis


Náš Youtube

Náš Instagram


NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY

    

Robot na dráhe  

Pohyb robota po čiare

Príkazy na tlačidle

Programovanie pohybu

Výstavba robota

Testovanie príkazov na doske ARDUINO

Svietenie diódy

Zapájanie dosky

Začiatok stavby